Barion Pixel
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Csak abban az esetben használjuk a sütiket (cookie-kat), ha Ön beleegyezik az Elfogadás gombra kattintva.
Menü

Általános szerződési feltételek

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Webáruház

Jelen szerződési feltételek a magyargyerekruha.hu internetes felületen (továbbiakban Webáruház) történő elektronikus vásárlásra vonatkoznak.

Vásárló
A vásárló, az a természetes vagy jogi személy (továbbiakban Vásárló), aki/amely a Webáruházban elektronikus vásárlást hajt végre.

Eladó
Az eladó a jelen Webáruház üzemeltetője, céget bejegyző hatóság a Fővárosi cégbíróság

Cégnév: Pacuha Kft.
 

 

Adószám: 27892552-2-43
Székhely:

1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 17. 4. em. 34.

Bankszámlaszám:   11714006-25980813
Telefon: +36 20 4206289
Fax: -
E-mail: webshop@borsikaporteka.hu
Technológia: shoprenter.hu

továbbiakban Eladó


A szerződés tárgya
Vevő megvásárolja, Eladó eladja a Webáruházban a Vevő által kiválasztott terméke(ke)t. Az adásvétel a termék(ek)nek a Vevő általi megrendelése és kifizetetése valamint az Eladó által írásban történő visszaigazolása után jön létre. Eladó a visszaigazolást a megrendelést követő 2 munkanapon belül elektronikus levélben (e-mail) megküldi a Vevőnek a pontos árak, és szállítási feltételekkel.

Árak
Az oldalon szerepelő árak bruttó árak és tartalmazzák az ÁFÁ-t. A Weboldalon szerepelő árak időről időre módosulhatnak, ezért minden esetben a visszaigazoláson szerepelő árak és feltételek a mérvadóak.

Általános szabályok

 

A (kellék)szavatosság a Szolgáltató hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A teljesítés időpontja a termék Megrendelő részére történő átadása. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok felismerhetőek voltak. Hibás teljesítés kizárólag visszterhes szerződés esetében merülhet fel, ezért nem vonatkozik a szavatosság az ajándékba kapott termékre. 

 

Szavatossági igények és kártérítés

Hibás teljesítés miatt két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igény érvényesíthető: Az első lépcsőben a Megrendelő kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, amelyek közül – főszabály szerint – választhat. Nincs mód a választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak. A második lépcsőben a Megrendelő árleszállításra és elállásra jogosult (amelyek közül szintén választhat), ha a kijavításra vagy kicserélésre – a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt – nem volt joga, vagy azt az a Szolgáltató nem vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül jelentős kényelmetlenség nélkül.   Az árleszállítás esetén a termék vételárából kell kiindulni, és azt olyan mértékkel kell csökkenteni, amely az elszenvedett érdeksérelem megfelelő kiegyenlítésére alkalmas. Elállás esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, vagyis a Szolgáltatónak a termék visszavételével egyidejűleg a vételárat vissza kell adnia. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.  A kijavítást vagy kicserélést a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. Amennyiben a Szolgáltató a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. A Megrendelő a választott szavatossági igényéről másikra térhet át, az áttéréssel okozott kárt köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.

A Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kár megtérítését is követelheti a Szolgáltatótól a kártérítésre vonatkozó szabályok alapján.  A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a Szolgáltatót terhelik.

 

Igényérvényesítési határidők

A Megrendelő a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a terméket nem lehet rendeltetésszerűen használni. A termékre vonatkozó szavatossági határidő tehát annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nap a hiba közlésétől a kijavítás elvégzéséig eltelt. Abban az esetben, ha a termék vagy jelentősebb részének kijavítására, illetve kicserélésére kerül sor, az elévülési határidő újból kezdődik.  A Megrendelő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Szolgáltatóval közölni. Amennyiben a Megrendelő a közléssel indokolatlanul késlekedik, az ebből eredő károk megtérítésére köteles. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.  A teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. 

 

Szolgáltató mentesülése

A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a Megrendelő oldalára kerül, vagyis neki kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

Szállítási feltételek

Kérhető házhoz szállítás. Ez utóbbi esetben a szállítást az Eldadó fuvarozó partnereivel oldja meg. Eladó a szállítási díjat minden esetben a közte és a fuvarozó között fennálló szerződések alapján rendezi.

A szállítási díjat - amely tartalmazza a fuvarozó szolgáltatását, illetve az Eladó minden egyéb, a logisztikával felmerülő költségét - a Vevő részére a megrendelt áruval együtt számlázza ki, és minden esetben külön tételként tünteti fel a számlán.

A szállítási díj jelenleg érvényes mértéke a megrendelés összegétől függően a következő:

 

Házhozszállítás díja:

Házhozszállítás futárszolgálattal, előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel: 1.900 Ft

Házhozszállítás futárszogálattal, utánvéttel: 2.190 Ft

Csomagautomatába szállítás, előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel: 1.100 Ft

Csomagautomatába szállítás, utánvéttel: 1.390 Ft

25.000 Ft-tól: ingyenes kizárólag Magyarország területére.

A fenti szállítási díjak bruttó árak, 27% ÁFÁ-t tartalmaznak, és érvényesek mind előre fizetés, mind utánvétes kiszállítás esetén, illetve utánvétes kiszállítás esetén díjjat számítunk fel!

Nemzetközi szállítás a következő országokba lehetséges:

Szlovákia

Szlovénia

Ausztria

Csehország

Románia

Horvátország

Lengyelország

Németország

Belgium

Hollandia

Luxemburg

Dánia

Franciaország

Olaszország

Írország

Spanyolország

Görögország

Portugália

Finnország

A szállítások árairól a vásárlás folyamán a kosár menüpontban tájékozódhat!


Elállási jog
Természetes személyeknek minden esetben joguk van elállni a szerződéstől annak teljesítésétől számított 14 napon belül. Vevőnek ilyen esetben kötelessége saját költségén eljuttatni a vásárolt terméket az Eladó székhelyére az eredeti számlával igazolva a vásárlás tényét, Eladónak pedig a termék hiánytalan és annak csomagolásának sértetlenül történő átvetelétől illetve az eredeti számla átvételétől számított 8 napon belül visszafizetni a termék teljes vételárát. Az Eladó nem veszi át a sérült terméket vagy ha annak csomagolása sérült.

Megrendelés törlése
Vevő a megrendelés leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a házhozszállított terméket átveszi. A megrendelés törlése addig lehetséges, ameddig az Eladó azt "szállítható" állapotba nem állította. A bemutatóteremben átvehető rendeléseket Eladó 7 napig tartja átvehető állapotba. Az addig át nem vett rendelés utána törlésre kerül.

Adatok pontossága
A webáruház termékeinek adatait Eladó minden igyekezetével a lehető legpontosabban tünteti fel. Ennek ellenére előfordulhatnak pontatlanságok, amelyekért szíves elnézést kérünk. Egyben kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlapon szerepelő adatok tájékoztató jellegűek, és azok módosításának jogát Eladó fenntartja.


Adatvédelem
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Az átadott adatokat határozatlan ideig megőrizzük csak a vásárló kifejezett kérése esetén töröljük a magyargyerekruha@gmail.com email címre küldött levél alapján.

Amennyiben adataival visszaélést tapasztal, kérjük értesítsen bennünket az alábbi elérhetőség valamelyikén:

+36 20 4206289 | magyargyerekruha@gmail.com

Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Törvény 22.§-ában meghatározottak szerint.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon:+36(1)391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Egyéb feltételek
A jelen szerződésben nem foglalt feltételek tekintetében a A Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai rendelkeznek.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Keresés